Vacancy: ‘Senior Analyst’, Ministry of Security and Justice, The Hague [item in Dutch]

[This item is only available in Dutch].

De geschiedenis laat zien dat migratiestromen snel van aard en omvang veranderen. Nederland moet hierop voorbereid zijn. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een belangrijke rol in de integrale aanpak van migratie. Daarom is er veel werk te doen binnen het directoraat-generaal Vreemdelingenzaken. Jij bent de gedreven en creatieve analist met een senior adviesfunctie die ons daarbij helpt.

Als analist verzamel en analyseer je cijfermatige kennis, en je verrijkt deze kennis met een inhoudelijke duiding. Hiermee draag je bij aan de strategische en tactische sturing van de vreemdelingenketen. Meer in het bijzonder aan:

  • de sturing van de vreemdelingenketen (ketenprestaties);
  • de sturing op het behalen van beleidsdoelstellingen (beleidscontrol);
  • de ondersteuning van het politiek-publicitaire proces.

Jij voelt je als analist als een vis in het water in een dynamische omgeving waar politiek-bestuurlijke sensitiviteit en focus op kwaliteit voorop staan. Je draagt hier vooral bij aan:

  • de doorontwikkeling van het datawarehouse van de vreemdelingenketen (KMI+), bijvoorbeeld door het schrijven van functioneel ontwerpen;
  • de sturing op ketenprestaties, beleidscontrol en de beantwoording van vragen van pers, parlement en derden met behulp van cijfermatige kennis.

Hiervoor inventariseer je wensen van bestuurders in de vreemdelingenketen. Je verzamelt en analyseert cijfermatige kennis over het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid in de vreemdelingenketen en geeft inhoudelijke duiding. Waar nodig maak je prognoses op basis van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Al deze kennis vertaal je naar heldere teksten en datavisualisaties.

Om dit te bereiken voer je onder meer analyses uit op grote databestanden met behulp van een business-intelligencesysteem en zet je deze analyses om in pakkende rapportages en presentaties. Je combineert en integreert databestanden tot één analysebestand, controleert de datakwaliteit en beoordeelt de inhoud van datavariabelen op politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Read the full vacancy here.