NWO Onderzoek op Routes door Consortia 2023 (ORC 2023)

Over de Nationale Wetenschapsagenda & Onderzoek op Routes door Consortia (ORC)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is tot stand gekomen door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke en maatschappelijke impact te zorgen. De NWA heeft verschillende financieringsinstrumenten, waaronder Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). Dit instrument is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende routes, die elk een thema aandragen waarbinnen onderzoeksvoorstellen ingediend kunnen worden. Voor deze ronde is er per thema 6,75 miljoen euro gereserveerd.

Klimaatverandering in ontwikkelingslanden (focus Afrika): gevolgen en weerbaarheid

Het thema roept academische en maatschappelijke actoren en instellingen in Nederland en ontwikkelingslanden op tot samenwerking om meer kennis te vergaren over klimaatverandering en de verwachte sociaaleconomische gevolgen daarvan. Op basis van die nieuwe kennis worden vervolgens programma’s met en in plaatselijke gemeenschappen opgezet voor betere klimaatweerbaarheid. In eerste instantie ligt de focus op Afrika, maar de resultaten moeten ook elders waarde creëren. Meer weten of dit thema? Op de NWO website vindt u meer informatie.

Wat moet u weten?

Voor dit programma is het indienen van een initiatief en deelname aan de collaboratieve workshops verplicht. Ook wanneer u geen initiatief heeft ingediend kunt u zich aanmelden voor de workshops van een thema.

De collaboratieve workshops voor het thema Klimaatverandering in ontwikkelingslanden vinden plaats op 13 november en 4 december in de Witte Vosch (Utrecht).