State of the Art Conference ‘The Trilemma of the 21st Century: Migration, Demography and Climate Change

State of the Art conference “The Trilemma of the 21st Century: Migration, Demography and Climate Change” at the Ministry of Justice and Security in The Hague, 19 January 2018.
More information and registration: https://59ddcc75ec20131756.momice.events
Op 19 januari is het weer zover: dan organiseert het Directoraat-Generaal Migratie, in samenwerking met Wageningen Universiteit (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences), Instituut Clingendael en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), de State of the Art conferentie 2018. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘The Trilemma of the 21st Century: Migration, Demography and Climate Change’. We nodigen je graag uit om deel te nemen!

Omschrijving

Met de jaarlijkse State of the Art conferentie versterken we de verbinding tussen (Rijks)ambtenaren en wetenschappers. Dit jaar is gekozen om de samenhang en wisselwerking tussen migratie, demografie en klimaatverandering centraal te stellen. Demografische ontwikkelingen en klimaatveranderingen hebben een bepalende invloed op migratie, nu en in de toekomst. In hoeverre wordt er binnen de (Rijks)overheid al aandacht besteed aan de relatie tussen deze onderwerpen? Wat zegt de wetenschap over de uitdagingen die hiermee gepaard gaan? En wat kunnen we van elkaar leren om dit ‘trilemma’ het hoofd te bieden?

Programma

We zijn op moment druk bezig met het samenstellen van een mooi programma. De conferentie vangt in ieder geval aan met een plenaire opening met keynote speeches. Hierna volgen een twee workshoprondes, ieder bestaande uit zes workshops over verschillende thema’s. We sluiten af met een plenaire paneldiscussie, gevolgd door een borrel waar op informele wijze kan worden nagepraat. Bevestigde sprekers zijn onder andere Pier Vellinga (professor Klimaatverandering) en Leo van Wissen (directeur NIDI). Houd de EVENT WEBSITE in de gaten voor het definitieve programma.

Tijd en locatie

Vanaf 10.30 uur ben je welkom voor inloop met koffie en thee. We beginnen om 11.00 uur met het inhoudelijke programma. We eindigen rond 17.00 uur. De conferentie vindt plaats bij Ministerie van Justitie en Veiligheid (Turfmarkt 147 in Den Haag). Een routebeschrijving vind je op de website.

Aanmelden

Aanmelden kan door je voor 10 januari in te schrijven via de EVENT WEBSITE. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van registratie. In de aanloop naar de conferentie sturen we nog een officiële bevestiging van deelname met het definitieve programma.

We hopen van harte dat je er op 19 januari bij kunt zijn. En natuurlijk staat het je vrij om deze uitnodiging te delen met collega’s die mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname.