Promovendus ‘Under pressure, Hoe rechters omgaan met tijdsdruk in strafzaken en vreemdelingenzaken’ (Radboud Universiteit, Nijmegen)

Wij zoeken

U doet promotieonderzoek naar de wijze waarop strafrechters en vreemdelingenrechters omgaan met tijdsdruk. Bij de Nederlandse rechterlijke macht bestaat bezorgdheid over tijdsdruk en de mogelijke gevolgen voor de kwaliteit van hun beslissingen. Het probleem van de hoge tijdsdruk lijkt zich vooral – echter niet uitsluitend – voor te doen in ‘detentiezaken’ waarin er voor de justitiabele veel op het spel staat en rechters tegelijkertijd gebonden zijn aan strakke termijnen. Een vraag die tot dusver grotendeels onbeantwoord is gebleven, is hoe rechters met die tijdsdruk omgaan. Welke strategieën kiezen zij om de tijdsdruk het hoofd te bieden en hoe moeten deze strategieën worden gewaardeerd vanuit de relevante juridische beginselen? Het onderzoek zal mede bestaan uit het interviewen van rechters en andere procesdeelnemers.

Wij vragen

  • Een (bijna) afgeronde juridische master met goede resultaten.
  • Aantoonbare affiniteit met of belangstelling voor het promotieonderwerp.
  • Bereidheid tot het verrichten van empirisch onderzoek in de vorm van interviews en/of surveys.
  • Affiniteit of ervaring met rechtspsychologisch onderzoek strekt tot de aanbeveling.
  • (Enige) ervaring in de rechtspraktijk is een pre, maar niet noodzakelijk.
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en het Engels.
  • Een enthousiaste collega met doorzettingsvermogen, wilskracht en het vermogen tot het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Wij zijn

De vaksectie Strafrecht en Criminologie en de vaksectie Migratierecht maken deel uit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Het onderzoek valt onder het onderzoekscentrum voor Staat en Recht (SteR)


U wordt begeleid door mw. prof. mr. A.B. Terlouw (promotor) tezamen met mr. dr. M. Dubelaar en mr. dr. K. Zwaan (co-promotoren). U maakt deel uit van de sectie Strafrecht en Criminologie dan wel de sectie Rechtssociologie en Migratierecht, afhankelijk van uw expertise en tevens van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Conflictoplossing.
 
 
Deadline voor aanmelding: 7 juni 2020.