Masterscirpties in Migratieweb

De redactie van Migratieweb wil graag meer scripties in de databank opnemen.

Zo kunnen studenten hun onderzoek onder de aandacht te brengen bij advocaten en andere juristen in het migratierecht. Wij richten ons op masterscripties over migratierechtelijke of aan het migratierecht gerelateerde onderwerpen, die zijn beoordeeld met een 8 of hoger.

Wij willen u vragen masterstudenten te wijzen op de mogelijkheid om hun scriptie op Migratieweb te publiceren. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de bijgevoegde tekst op intranet of Blackboard te zetten. Ook masterscripties die al zijn afgerond, maar nog steeds relevant, kunnen worden ingezonden naar redactie@migratieweb.nl.