ITEM Study ‘Beyond the Refugee Crisis: A reflection from different perspectives on the Dutch case’

 

Announcement ITEM PhD Volume

Expertise centre ITEM is the pivot of research, counselling, knowledge exchange and training activities with regard to cross-border mobility and cooperation. When it comes to topical issues, ITEM keeps its finger on the pulse. Although the refugee crisis has been going on for quite some time, the issue remains strongly present in the news. Where the discussion was first aimed at the reception of refugees and the processing of asylum applications, it is now shifting to other themes such as integration.

In this context, ITEM PhD candidate Kim Geurtjens, Marloes de Hoon, Lavinia Kortese, Killian Heller, Bastiaan Didden and Sander Kramer have taken the initiative to write about the refugee crisis. ITEM is pleased to announce their publication “Beyond the Refugee Crisis: A reflection from different perspectives on the Dutch case”.

This ITEM PhD Volume concerns the topic of the refugee crisis as experienced by the Netherlands. The Volume features different perspectives and consists of separate contributions of the PhD candidates involved. Each of them has tackled the topic of the refugee crisis from their own area of interest. The volume therefore discusses themes ranging from migration law and criminal behaviour to social security.

This exploratory work is aimed at a wide variety of stakeholders and can be read without extensive prior knowledge. The ITEM PhD candidates hope the Volume provides valuable insight and will inspire further research into the refugee crisis.

Aankondiging ITEM Promovendibundel

Expertisecentrum ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering, kennisuitwisseling en trainingsactiviteiten omtrent grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Daarmee houdt ITEM een vinger aan de pols wanneer het op actuele thema’s aankomt. De vluchtelingencrisis speelt inmiddels al enige tijd, maar blijft vandaag de dag sterk aanwezig in de actualiteit. Waar de discussie in eerste instantie vooral gericht was op de opvang van vluchtelingen en de behandeling van asielaanvragen, verschuift deze nu naar andere thema’s zoals integratie.

In dat kader hebben ITEM promovendi Kim Geurtjens, Marloes de Hoon, Lavinia Kortese, Killian Heller, Bastiaan Didden en Sander Kramer het initiatief genomen om over de vluchtelingencrisis te schrijven. Met genoegen kondigt ITEM dan ook hun publicatie “Beyond the Refugee Crisis: A reflection from different perspectives on the Dutch case” aan.

De ITEM Promovendibundel benadert de vluchtelingenthematiek zoals deze in Nederland speelt. In de bundel komen daarbij verschillende perspectieven aan bod. De bundel bestaat uit aparte bijdragen van de betrokken promovendi. Zij hebben ieder de vluchtelingenthematiek vanuit hun eigen interessegebied benaderd. Daarmee komen thema’s aan bod die uiteenlopen van migratierecht en crimineel gedrag tot sociale zekerheid.

Dit verkennend stuk is gericht op een breed scala aan belanghebbenden en kan gelezen worden zonder uitgebreide voorkennis. De ITEM promovendi hopen dat de bundel waardevolle inzichten biedt en verder onderzoek naar de vluchtelingencrisis zal inspireren.

Download (PDF, 5.42MB)