WAAR EEN WIL IS, IS GEEN GRENS!

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 31/08/14
1:00 pm - 5:00 pm

Location
Centre Ceramique Maastricht

Categories


Burgermanifestbijeenkomst met sprekers prof. dr. Luc Soete, Geert van Istendael en prof. dr. Joep Leerssen

Naar aanleiding van de viering van 200 jaar koninkrijk is een burgermanifest geschreven met aanbevelingen voor verdergaande euregionale samenwerking, geïnitieerd door burgers uit de euregio. Op 31 augustus wordt het overhandigd aan o.a. gouverneur van Limburg, drs. Theo Bovens tijdens een bijeenkomst met sprekers als prof. dr. Luc Soete, Geert van Istendael en prof. dr. Joep Leerssen. Meer dan 100 organisaties uit de euregio zijn vertegenwoordigd. De voertaal is nederlands.

Aanleiding: Viering 200 jaar koninkrijk in Maastricht
Bij de viering van “200 jaar Koninkrijk” op 30 augustus in Maastricht zijn veel hoogwaardigheid-bekleders, zowel uit Nederland als uit België, Luxemburg en de Duitse Bondsrepubliek aanwezig. Thema van deze is viering is de rol van Nederland op het wereldtoneel. Voor een aantal deskundige en geëngageerde partijen was deze viering de aanleiding om op zondag 31 augustus een burgerbijeen-komst met de presentatie van een speciaal opgesteld Manifest te organiseren. Gerenommeerde sprekers als prof. dr. Luc Soete, Geert van Istendael en prof. dr. Joep Leerssen voeren tijdens de burgermanifestbijeenkomst het woord.

Kans voor regio Zuid-Limburg via euregio Maas-Rijn

De Zuid-Limburgse regio is sterk verbonden met het Koninkrijk, doch van oudsher speelt ook een sterke verbondenheid met de Belgische en Duitse buren, met de euregio een rol. Tijdens deze burgermanifest-bijeenkomst staan de sociaal-economische en culturele relaties van Zuid-Limburg met de buurlanden en buurregio’s (in brede zin Benelux en Nord Rhein Westfalen) centraal. Duidelijk wordt dat de Euregio Maas-Rijn twee maal kan scoren: een maal door energiek mee te doen aan een betere aansluiting op de ‘global world’ – het thema dat op 30 augustus centraal staat – en daarnaast door de ontwikkeling van meer economisch en sociaal-maatschappelijke zeggingskracht van de Euregio zelf, door de hier nog steeds hinderlijke grenseffecten doelmatig te bestrijden. De winst die in dit tweede traject behaald kan worden is indrukwekkend. Het recente rapport: Atlas van Kansen voor Zuid-Limburg, Tongeren Luik en Aken haalt hier alle twijfel weg.

Burgerbeweging: 100+ organisaties, verenigingen, stichtingen grensoverschrijdend actief

Tijdens de burgermanifestbijeenkomst geven meer dan 100 organisaties, verenigingen en stichtingen, maar ook zonder formele status samenwerkende burgers, acte de présence. Daarmee is zichtbaar dat er in euregionaal opzicht al heel veel gaande is. Op basis van een in deze context opgestelde inventarisatie wordt een Manifest met onderbouwing en aanbevelingen aangeboden. Deze laatste dienen als leidraad voor het verzilveren van talrijke mogelijkheden voor meer euregionale economische en sociaal-maatschappelijke daadkracht. Tevens wordt ruime aandacht besteed aan het aspect van de verdieping van het euregionaal burgerschap. Dit gebeurt via een daartoe in te voeren reeks van aansprekende maatregelen in domeinen die dicht bij de burger staan: openbaar vervoer, gezondheid-zorg, grensoverschrijdend werken en wonen, culturele activiteiten, informatievoorziening, enz.

Namens de initiatiefnemers:

Fernand Jadoul, doyen Corps Consulaire à Maestricht

Ger Essers en Harry Welters, Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen

Jan Volleberg en Jacques Jansen, Algemeen-Nederlands Verbond

Jurn  Glazenburg, Europe Direct Maastricht

Catharina Scholtens, Eurode, Venlo

In samenwerking met Lita Wiggers, Regionaal Historisch Centrum Limburg

Programmahttp://maastrichtnet.nl/profielen/centre-ceramique/waar-een-wil-is-is-geen-grens

Vooraf aanmelden bij dhr. Jadoul. via info@consul.lux-FJadoul.nl