Annual ‘State of the Art Conference’ 21 March


The Directorate-General for Migration, Ministry of Justice and Security invites you to their annual ‘State of the Art’ conference on 21 March, in The Hague. Register here: https://state-of-the-art-conferentie2019.minjenv-events.nl

[in Dutch]

Het Directoraat-Generaal Migratie (ministerie van Justitie en Veiligheid) organiseert in samenwerking met Directie Samenleving en Integratie (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op donderdag 21 maart de State of the Art conferentie 2019 “Van aankomst tot meedoen: een nieuwe plek in Nederland”. Met de jaarlijkse State of the Art conferentie versterken we de verbinding tussen beleidsmedewerkers en wetenschappers. Dit jaar is het thema migratie en integratie. Zo wordt dus niet alleen verbinding gelegd tussen wetenschap en beleid, maar ook tussen verschillende beleidsdomeinen. Naast een gevarieerd plenair programma zullen in deelsessies specifieke vraagstukken opgepakt worden. Meer informatie over het programma, de deelsessies en registratie is te vinden op deze WEBSITE.