19 November: Nederlandse Jeugdige Jihadisten- KJRW Limburg Symposium 2015

Nederlandse Jeugdige Jihadisten- KJRW Limburg Symposium 2015

10 november 2015 12:30 – 17:00 uur, Hotel de L’Empereur te Maastricht

Ook dit jaar organiseert de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg een symposium. Dit jaar staat de problematiek rondom Nederlandse jeugdige jihadisten centraal. Zorgen over radicalisering van Nederlandse jongeren nemen toe door de strijd in Syrië, Irak en de sterke opkomst van IS. In toenemende mate worden vergaande maatregelen in het leven geroepen om mogelijke uitreisplannen een halt toe te roepen.

Op verschillende manieren en door verschillende instanties wordt geprobeerd om minderjarigen te beletten uit te reizen naar Syrië en andere landen om mee te doen aan de gewapende jihad. Deze ontwikkelingen roepen allerlei vragen op. Kunnen wij deze jongeren tegenhouden om naar het buitenland te vertrekken? Hoe moeten wij omgaan met de terugkeer van deze jongeren naar Nederland?

Tijdens dit symposium zullen deze vragen door 4 sprekers besproken worden en zullen er praktijkvoorbeelden aan bod komen. Een van de sprekers is mr. Bart den Hartigh. Als officier van justitie in Rotterdam is hij betrokken bij de vervolging van terugkerende jihadisten. Mw. mr. F. Landerloo en mr. S. Weening van Weening Strafrechtadvocaten hebben verscheidene jihadisten bijgestaan en zullen hun ervaring delen. Dhr. J.L. de Bie MSc is als criminoloog verbonden aan de universiteit van Leiden en doet onderzoek naar jihadistische netwerken in Nederland.

De dagvoorzitter is mr. L.W.M. Hendriks. Hij is advocaat bij Hendriks Reijntjes Advocaten & Mediators en bestuurslid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

pdf.